top of page
תרופות מחוץ לסל הבריאות

תרופות מחוץ לסל הבריאות

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי שנחקק בשנת 1995, כל אדם  זכאי לקבל מקופת החולים שלו תרופות המצויות בסל הבריאות.

מידי שנה מתכנסת ועדה של משרד הבריאות, המחליטה אילו תרופות יכנסו השנה לסל הבריאות ואילו לא. המשמעות של החלטות הועדה הינן הרות גורל לחלק מהמטופלים, שכן תרופה שעלותה עשרות או מאות אלפי שקלים ואינה נכנסת לסל הבריאות, משמעותה לעיתים גזר דין מוות לחולה שאין ידו מספקת כדי לרכוש את התרופה באופן עצמאי.


לסל הבריאות מדי שנה לא נכנסות עשרות רבות של תרופות מצילות ומאריכות חיים ואשר פעמים רבות אינן נועדו כהגדרתם לטיפול במחלתו הספציפית של החולה אולם הוכחו כיעילים גם לזה.


רק ביטוח פרטי נותן את המענה לקבלת תרופות מחוץ לסל הבריאות.

תרופות שכיום אינן בסל הבריאות:

  • תרופה mepact  - מטפלת גם בסרטן גרורתי בריאה- 12 אמפולות בחודש, עלות אמפולה 16,500 ₪.

  • תרופה לטיפול במחלת עיניים lucentis- עלות חודשית 6000 ₪.

  • תרופה לסרטן שד גרורתי Erbitux- עלות חודשית 13,000 ₪.

מעוניינים לשמור על יקריכם?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page